ما متعهد به کار هستیم

تاریخچه شرکت


ما یک شرکت مشاوره فناوری اطلاعات هستیم و متخصص در طراحی شبکه، تجزیه و تحلیل داده ها و خدمات امنیتی هستیم و راه حل هایی با کیفیت بالا با قیمت رقابتی ارائه می دهیم.

مشتریان ما اولویت اصلی ما هستند. ما یک شرکت مشاوره فناوری اطلاعات مبتنی بر مشتری و نتیجه‌محور هستیم که تحول دیجیتال و فناوری را به مشتریانی ارائه می‌کنیم که به طور پایدار با اهداف تجاری آنها همسو می‌شوند.


Contact us
ما متعهد به کار هستیمما متعهد به کار هستیم

Meet Aghdasi Tech

سامان اقدسی

پایه گذار